Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường mần non Nhân Lý đã khẳng định thương hiệu tại Tuyên Quang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường mần non Nhân Lý được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.